: Silvio2006 >>

: |
: 1 2 3 4 5  >
To lousat: Colpone
2017-08-29 12:37
2017-08-29 12:37:42
by Silvio2006
To ellis49: ciao
2017-05-19 22:12
2017-05-19 22:12:31
by Silvio2006
To lousat: Schifo
2017-04-30 11:29
2017-04-30 11:29:03
by Silvio2006
To anel: Ciao
2017-01-04 13:07
2017-01-04 13:07:16
by Silvio2006
To rosana: Grazie
2016-10-31 14:07
2016-10-31 14:07:36
by Silvio2006
To njmv79: thanks
2016-08-24 04:14
2016-08-24 04:14:36
by Silvio2006
To lousat: distinguere
2016-07-06 13:49
2016-07-06 13:49:24
by Silvio2006
To lousat: corretto
2015-12-22 12:56
2015-12-22 12:56:38
by Silvio2006
To Merlin: Thanks
2015-09-16 09:40
2015-09-16 13:47:24
by Merlin
To oldferret: thanks
2015-09-07 10:56
2015-09-07 10:56:41
by Silvio2006