: >>

: << <  1 2 3 4 5 6 7  >
Favorite photos
Costa Rica
Title: Orange-bellied Trogon
Orange-bellied Trogon (10)
Chiza Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 131 W: 0 N: 468] (5321)
Costa Rica
Title: Red-winged Blackbird
Red-winged Blackbird (10)
Chiza Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 131 W: 0 N: 468] (5321)
Nicaragua
Title: Metalmark Butterfly
Metalmark Butterfly (20)
tuslaw Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 2718 W: 279 N: 4899] (19808)
Costa Rica
Title: Chestnut-capped Brushfinch
Chestnut-capped Brushfinch (8)
Chiza Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 131 W: 0 N: 468] (5321)
Nicaragua
Title: American Snout Butterfly
American Snout Butterfly (16)
tuslaw Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 2718 W: 279 N: 4899] (19808)
Costa Rica
Title: Esmerald Tanager
Esmerald Tanager (14)
Chiza Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 131 W: 0 N: 468] (5321)
Costa Rica
Title: Great-tailed Grackle
Great-tailed Grackle (5)
Chiza Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 131 W: 0 N: 468] (5321)
Costa Rica
Title: Fulvous Whistling-Duck
Fulvous Whistling-Duck (11)
Chiza Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 131 W: 0 N: 468] (5321)
Costa Rica
Title: Pale-vented Pigeon
Pale-vented Pigeon (8)
Chiza Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 131 W: 0 N: 468] (5321)
Costa Rica
Title: Broad-Winged Hawk
Broad-Winged Hawk (14)
Chiza Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 131 W: 0 N: 468] (5321)
Costa Rica
Title: Black-throated Trogon
Black-throated Trogon (10)
Chiza Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 131 W: 0 N: 468] (5321)
Costa Rica
Title: Black-headed Saltator
Black-headed Saltator (10)
Chiza Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 131 W: 0 N: 468] (5321)
Costa Rica
Title: Spotted Wood-Quail
Spotted Wood-Quail (10)
Chiza Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 131 W: 0 N: 468] (5321)
Costa Rica
Title: Yellow-throated Toucan
Yellow-throated Toucan (16)
Chiza Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 131 W: 0 N: 468] (5321)
Costa Rica
Title: Spangle-cheecked Tanager
Spangle-cheecked Tanager (14)
Chiza Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 131 W: 0 N: 468] (5321)
Costa Rica
Title: Ortalis cinereiceps (couple)
Ortalis cinereiceps (couple) (12)
Chiza Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 131 W: 0 N: 468] (5321)
Costa Rica
Title: Brotogeris jugularis
Brotogeris jugularis (10)
Chiza Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 131 W: 0 N: 468] (5321)
Costa Rica
Title: Euphonia hirundinacea
Euphonia hirundinacea (12)
Chiza Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 131 W: 0 N: 468] (5321)